Elektronické daňové doklady

Daňové doklady (faktury) za službu Servis a za elektronické licence zasíláme zákazníkům v elektronické formě e-mailem ve formátu PDF. Dokumenty jsou elektronicky podepsané a obsahují veškeré náležitosti daňových dokladů podle platné legislativy ČR a doporučení EU.

Daňový doklad v PDF je přiložen v e-mailové zprávě, kterou potvrzujeme zaplacení předplatného služby Servis nebo dodání licence. Dokument si můžete zobrazit a vytisknout pomocí programu Adobe Reader.

V e-mailu může být vložena také elektronická faktura ve formátu ISDOC. Ten si můžete naimportovat do ekonomického software, pokud jej podporuje, nebo zobrazit pomocí ISDOCReaderu. Více informací o tomto formátu najdete na www.isdoc.org.

Doklady jsou po odeslání k dispozici i zpětně v uživatelské zóně, do které se lze přihlásit v levém horním rohu této stránky.

Elektronický podpis daňového dokladu je potřebný pro archivaci dokladu v elektronické podobě. Pokud si doklad vytisknete, pozbývá elektronický podpis z hlediska účetnictví a DPH význam. Získáte doklad v klasické podobě na papíře, který vypadá naprosto stejně, jako když vám jej zašleme v papírové formě poštou. Obsahuje veškeré náležitosti určené platnou legislativou, neobsahuje podpis osoby ani otisk razítka.

Někteří zákazníci ještě občas požadují na daňovém dokladu podpis, případně razítko. K ručnímu podepsání ani k otisku razítka není žádný legislativní důvod, proto doklady podpisem ani razítkem neopatřujeme.

Doklady zasílané elektronickou cestou (e-mailem) jsou podepsané elektronickou značkou společnosti KASTNER software s.r.o [IČ 25591169]. Elektronická značka je založena na stejném principu jako elektronický podpis, nejedná se však o podpis konkrétní osoby, ale o označení technického zařízení, na kterém byl dokument podepsán.

Pokud k zobrazení dokumentu použijete Adobe Reader, objeví se v levé části okna záložka Podpisy, kde si můžete zkontrolovat podepsání dokumentu a případně zobrazit podrobnosti o certifikátu, kterým je dokument podepsán. Platnost certifikátu si můžete ověřit také na stránce vydavatele - PostSignum QCA . Použijete pole "Vyhledání podle sériového čísla certifikátu", kam zadáte sériové číslo certifikátu (v informacích o certifikátu v záložce "Podrobnosti"). Pokud jsou v čísle mezery, je třeba je smazat a dále před číslo zapsat "0x" pro určení hexadecimálního formátu (viz. nápověda na stránce).

Zpět na předcházející stránku