Informace o ochraně osobních údajů

1. Zpracovávané údaje

Společnost KASTNER software s.r.o zpracová tyto osobní údaje v souvislosti s prodejem softwaru a jeho technickou podporou:

- jméno, příjmení, ulice, obec, PSČ, e-mail a v případě dodání pro firmu nebo organizaci název firmy nebo organizace, IČ, DIČ.
Tyto údaje jsou vyžadovány pro uskutečnění dodávky,

- telefon, titul osoby - údaje, jejichž sdělení je volitelné.

2. Účel zpracování

Údaje je nutné zpracovat za účelem dodání softwaru, vystavení daňových dokladů, vedení účetní a daňové evidence a evidence licencí.

3. Doba uložení

Údaje jsou zpracovány po dobu stanovenou zákonem k uchování daňových dokladů (10let) a z důvodu potřeby evidence vydaných licencí na software (80 let).

4. Zabezpečení údajů

Společnost KASTNER software s.r.o. vynakládá maximální úsilí k zajištění zabezpečení údajů proti úniku a jejich zneužití.

5. Zpracování údajů třetí stranou

Údaje může pro společnost KASTNER software s.r.o. zpracovávat také vybraný daňový poradce z důvodu kontroly účetnictví, který je vázán mlčenlivostí, povinností zajistit odpovídající zabezpečení údajů a údaje zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou k provedení kontroly.

Zpět na předcházející stránku